Search This Blog

2009-10-01

Login Form (Нэвтрэх цонх)

Мэдээж нэвтрэх цонхыг янз бүрийн хэлбэр маягтайгаар хийж болно. Энэ бол энгийн нэг жишээ юм.
Энд харагдаж байгаа цонхыг "HTML" ийн "tag" уудыг ашиглаж хийсэн бөгөөд харин доорх PHP код нь хэрхэн энэ цонхтой хобогдож нэвтэрч байгааг үзүүлнэээ.

Зурхай