Search This Blog

2010-03-29

WEB *.

Энэ удаа "Бажи" -ийхаа уншигч нарт зориулаад зарим нэг зүйлийг орууллаа.
  • Вэб сервэр (Web server)
  • Вэб сайт (Web site)
  • Вэб броусер (Web browser) ийн талаар бага зэрэг тайлбар, тодорхойлолтуудыг орууллаа.

Зурхай